Home - Boy's Name - S - Shavar

Boys name -
Shavar

Meaning:

Comet

Derivation:

Shavara, Shavarah, Shaver, Shavir, Shavyr

Origins:

Hebrew

Mail to a Friend