Home - Boy's Name - T - Thaddeus

Boys name -
Thaddeus

Meaning:

Praising god; courageous.

Derivation:

Taddeo, Taddi, Taddia (illyrian), Taddie, Taddy, Tadeo, Tadeusz (polish), Tadi, Tadia, Tadias (lithuanian), Tadie, Tady, Tha, Thaddaus, Thaddej (russian), Thaddeo, Thaddeos, Thaddeys, Thadeas, Thadeis

Origins:

Greek, Hebrew

Mail to a Friend