Home - Boy's Name - S - Simon

Boys name -
Simon

Meaning:

Listening

Derivation:

Seemeon, Semein, Sim (scottish), Simanao, Simanas, Simej, Simeon (french), Simone (italian/french), Simonson, Siomon, Siomonn (irish), Smons, Ssemar (russian), Symon, Symond, Symonn, Symonns, Szimon

Origins:

Hebrew

Mail to a Friend