Home - Boy's Name - L - Lazaro

Boys name -
Lazaro

Meaning:

Resurrection

Derivation:

Lazarillo, Lazarilo, Lazarito, Lazzaro

Origins:

Greek, Italian

Mail to a Friend