Home - Boy's Name - K - Keitaro

Boys name -
Keitaro

Meaning:

Blessed

Derivation:

Keata, Keataro, Keita, Keyta, Keytaro

Origins:

Japanese

Mail to a Friend