Home - Boy's Name - Z - Zeno, zenobias

Boys name -
Zeno, zenobias

Meaning:

Living. given life by zeus

Derivation:

Zenas, Zenobia, Zenobiah, Zenobya, Zenobyah, Zenon, Zenos, Zenus, Zenys

Origins:

Greek

Mail to a Friend