Home - Boy's Name - J - Julian

Boys name -
Julian

Meaning:

Belonging to the youth. the masculine form of julia.

Derivation:

Giulano, Giulio, Guiliano, Gulian, Gulien, Gulio, Jellon, Jewelian, Jewelien, Jolian, Jolin, Jollan, Jollanus, Jolyon, Juliano (portuguese), Julien (french), Julijonas, Julio, Juliois, Julion (welsh)

Origins:

Latin

Mail to a Friend